HİZMETLERİMİZ

Neler Yapıyoruz?

e-Dönüşüm

Dünyada hızla gelişen dijitalleşmenin bir sonucu olarak; kamu ve özel tüm piyasa aktörleri tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin muhasebeleşme ve diğer türev süreçleri hızla elektronik ortama geçmektedir.  Hayatın her alanında ve pek çok sektörde büyük bir hızla yaşanan bu dijitalleşme sürecine kısaca e-dönüşüm denilmektedir.

 

e-Dönüşüm olarak tanımlanan bu geçiş süreci, sonuçları itibarı ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu iş ve işlemlerin sorunsuz denilebilecek bir şekilde uygulanmasını mümkün kılmaktadır. Şüphesiz ki artan rekabet ortamında uygulama süreçlerinin kusursuzlaşması konusu, işletmeler açısından tercih olmaktan çıkıp ihtiyaç haline gelmiştir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak makro ölçekli işletmelerin tercihi ile sınırlı olan e-dönüşüm artık mikro işletmeleri de içine alan, genel ve zorunlu bir alt yapı dönüşüm sürecini ifade etmektedir.

 

Söz konusu bu dijitalleşme sürecinin ilk adımı olarak bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması, elektronik imza kullanımı, işlemlerin ortak ağlar üzerinden gerçekleştirilmesi gibi temel konuların çözümlenmesi gerekmekteydi. Gelinen noktada bütün bu gereksinimler yaygın olarak karşılanmış olmakla kalmayıp mevcut durum bir kültür ve bir alışkanlık haline gelmeye başlamıştır. Dijitalleşme sürecinin ilerlemesi için ise; elektronik dünyanın güvenli bir alan olduğu gerçeğinin anlaşılması ve e-dönüşümün sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir.

Her geçen gün daha fazla işletme için zorunlu hale gelen bu uygulamayı kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz. E-fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki geçerliliğe sahip, göndericisinden alıcısına ve Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik uygulamalar aracılığıyla saniyeler içerisinde ulaştırılan belge türüdür.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) e-fatura tanımına göre ise; Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

E-arşiv fatura Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak kesilen faturanın elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır. E-fatura mükellefi olan işletmeler, e-fatura mükellefi olmayan muhataplarına yönelik fatura keserken bu yöntemi kullanabilir ve dijital ortamda kalmaya devam edebilirler. Bunun yanı sıra e-fatura mükellefi olmayan işletmeler e-arşiv fatura keserek fatura basım ve gönderim masraflarını ortadan kaldırabilir, elektronik ortamda arşivleme olanağına ve belgelere hızlı erişim imkanına kavuşabilir ve uluslararası standartlara uygun bir formatta faturalarını dijital ortamda kesebilirler.

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bildirmiş olduğu format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanmasını ve bastırılmaksızın kaydedilmesini sağlayan sistemdir

E-irsaliye, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği bir irsaliyede yer alması gereken bilgileri barındıran, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

 

E-irsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olacaktır.

Serbest meslek mensupları, mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için e-ortamda belge düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletebilir, e-ortamda muhafaza ederek, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) e-ortamda, e-Serbest Meslek Makbuzu (eSMM) olarak raporlayabilirler.

e-SMM Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak e-ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamalar bütünüdür. e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) nedir? sorusuna verilebilecek kısa yanıt, e-SMM’ nin yeni bir belge türü olmayıp, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip olmasıdır.

“e-Müstahsil Makbuzu (e-MM), yeni bir belge türü olmayıp, kağıt müstahsil makbuz ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Müstahsil makbuzu, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) standartlarında e-ortamda oluşturulması ve raporlaması ile; hem kağıt hem de e-ortamda muhafazası ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır.

 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha müstahsil makbuzu tanzim ederek, nüshalardan birini imzalayarak satıcı

Haber bültenine Abone Olun

Hizmeterimizdeki değişikliklerden ve yeni fırsatlardan anında haberdar olmak için Formu Doldurun