KVKK Politikamız

Kişisel Veri İşleme Politikası ve Aydınlatma Metni Sayın Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz, Çalışanlarımız, Çalışan Adaylarımız, İş Ortaklarımız, Potansiyel Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz; MBT E Dönüşüm Teknolojileri A.Ş (Bundan sonra “MBT” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
 • Müşterilerimiz ve Potansiyel Müşterilerimiz açısından;
  • Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad)
  • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi)
  • Ürün Satış Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli, Kredi kartı ile ödeme olması halinde bilgileriniz kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)
  • Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)
  • İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler
  • E-Dönüşüm Portalı üzerinde işlenen kullanıcı adı,şifre gibi işlem güvenliğine ilişkin verileriniz
  • Teknik destek kapsamında uzaktan erişimlerde tarafımızca işlenen verileriniz
  • Ürünlerimizin gelişimi adına ürün üzerinde yapmış olduğunuz hareketler ve Teknik çözüm talepleriniz
 • Tedarikçi, İş Ortakları Çalışanları ve Yetkilileri açısından;
  • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, TCKN)
  • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi)
  • Ürün veya Hizmet Satış Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli, Kredi kartı ile ödeme olması halinde bilgileriniz kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)
  • Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)
  • İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler
 • Çalışan Adaylarımız
  • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, TCKN, doğum yeri, tarihi)
  • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
  • Cinsiyet bilginiz
  • Eğitim ve mesleki bilgileriniz
  • Referanslara ilişkin bilgileriniz
  • Başvuruda bizim sunmuş olduğunuz genel özgeçmişinize dair bilgiler
  • Ehliyet durumunuz
 • Çalışanlarımız açısından;
  • Kimlik Bilgileriniz (ad soyad, doğum tarihi, TCKN, Adres)
  • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
  • Ehliyet durumunuz
  • Sağlık Raporunuz
  • Fotoğrafınız
  • Özgeçmişiniz
  • Performans Durumunuz, Alınan Eğitimleriniz, Kanunen zorunlu olarak işlenmesi gereken bilgileriniz, İş Sırasındaki Yönetim Hakkı Kapsamında İşlenen MBT Yönergeleri ve Kanun kapsamında işlenen verileriniz
  • İşyerine giriş çıkış kayıtlarınız
  • İşyerinde kamera kayıtlarının alınması kapsamında alınan verileriniz
  • Çalışmanız sırasında işverenin Yönetim hakkı kapsamında işlenen verileriniz
 • Ziyaretçilerimiz açısından;
  • Kimlik Bilgisi (ad, soyad, imza)
  • Görsel Verileriniz
  • Fiziksel Mekân Güvenliği
  • Web sitesi ziyaretleriniz kapsamında işlenen verileriniz
  • E-Dönüşüm Portalı kapsamında işlenen talepleriniz
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
 • Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;
 • Genel Amaçlar:
  • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
  • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,
  • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, hizmet bilgileriniz
  • Şirketimizin tabi olduğu ulusal ve uluslararası sertifika, yükümlülük süreçlerinin yönetilmesi amacı ile,
  • Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, bu konularda bilgi verilmesi,
 • İşçi- İşveren İlişkisi açısından;
  • Çalışanlar ile iş sözleşmesinin kurulabilmesi ve gereğinin yerine getirilebilmesi, iş ilişkisinin ispatlanması,
  • Seyahat sigortalarının, uçak ve otel rezervasyonlarının yapılabilmesi, maaş banka hesaplarının açılabilmesi, zorunlu BES ödemeleri, sosyal güvenlik prim ödemelerinin yapılabilmesi,
  • İş ilişkisinin kurulabilmesi amacı ile
  • Firma kapsamında performans ölçümlerinizin yapılması, verimliliğin arttırılması amacı ile
  • İSG ve Genel Sağlık Mevzuatından kaynaklanan sebeplerle eğitimlerin yapılması ve Mevzuattan kaynaklı sebeplerle ilgili kuruluşlara bilgi verilmesi amacı ile
 • Ürün Satın Alma ve Hizmet açısından;
  • Satış sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilgilerinizi kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim ve alışveriş bilgilerinizi,
  • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi,
  • Fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
  • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
  • Satış süreçlerini geliştirmek açısından fuarlar ve çeşitli mecralarda ürün satışını arttırma çalışmaları kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
  • Ürünlere ilişkin girişlerinizin sağlanabilmesi, işlem güvenliğini ve buna ilişkin kayıtların tutulması, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sorunların çözümü amacı ile kimlik verileriniz, talepleriniz ve dijital izleriniz,
 • Ürün veya Hizmet Satın Alımlarımız açısından;
  • Satın Alım sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili kişilerin bilgilerini kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim bilgilerinizi,
  • Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesini sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi
  • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
 • Ziyaretleriniz açısından;
  • Fiziksel Mekan Güvenliğini sağlamak için şirket merkezimizde ziyaretçilerin kimlik ve imza verileri ile görsel verileriniz
  • Web sitesi ziyaretleri açısından aşağıda yer alan çerez politikası uyarınca,
  • Web sitesi üzerinde talep ve şikayetlerinizin takibi amacı ile işliyoruz
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
 • Kişisel verileriniz MBT tarafından; işe alımlar ve iş alım sonrası iş sözleşmesi kurulması ile beraber, fiziki konumlarda görsel cihazlar ve fiziksel formlar ile, ürün satışları kapsamında ürün satış sözleşmeleri, ürüne ilişkin talep formları, uzaktan erişim ve Teknik yardımlar kapsamında ürün satın alma ve hizmet alma süreçlerinde yapılan sözleşme ve buna ilişkin süreçlerde ve elektronik olarak web sitesi ziyaretlerinizde ve Şirket merkezimiz ve şubelerinde işlenmektedir.
 • MBT tarafından işlenecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun kapsamında ilgili kişinin “açık rızası” alınarak işlenir. Açık rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve ilgili kişinin özgür iradeyle açıklayacağı rızasını ifade eder. 6698 sayılı Kanunun 5/2 nci maddesi gereğince aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler işlenebilir.
 • Şirket olarak kişisel verilerinizi;
  • Satış ve Satın Alma süreçlerine ilişkin olarak“sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması hukuki sebebine” ve “temel kişilik hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydı ile MBT’ nin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine” dayanarak;
  • İş İlişkisi Açısından“sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “Kanunlarda açıkça yazılı olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak”;
  • Fiziksel MekanlardaGüvenlik Kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak;
  • Genel amaçlardaise “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “Kanunlarda açıkça yazılı olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak”; “açık rızanıza” bağlı olarak işlenmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
 • MBT olarak kişisel verilerinizi;
  • Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya iş ortaklarımız ile,
  • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
  • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi MBT tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere,
  • Ürünlerinize ilişkin hizmetlerde bulunan tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile Eğitimler alınması ve mevzuata uyum kapsamında çalıştığımız iş ortakları ile paylaşmaktayız.
 1. HAKLARINIZ
 • Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle MBT’ ye başvurarak,
  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.  
 1. İLETİŞİM
 • Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak MBT’ nin söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresine info@mbtteknoloji.com.tr sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan veya MBT’ nin aşağıda belirtilen adresine yazılı adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)
Adres: Mustafa Kemal Mah. 2118 Cad. No:4 C İç Kapı No:140 Çankaya / Ankara Telefon: 0850 308 06 28