e-Defter

e-Defter Nedir?

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bildirmiş olduğu format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmak sızın kaydedilmesini sağlayan sistemdir

  • Defter ve beratları tek bir tuşla hızlı ve güvenilir olarak oluşturulur.
  • Oluşturulan tüm defterler ve GİB imzalı beratlar sistem içerisinde hem veritabanında hem de yerel bir alanda saklanır.
  • Defterleri zaman damgasıyla imzalayabilir, her yerden denetim sağlanabilir.